вентиляція шахти

вентиляція шахти
вентиляция шахты - mine ventilation - *Grubenbewetterung - система заходів, направлена на підтримку у всіх діючих гірн. виробках шахти атмосфери з параметрами, необхідними для ведення гірн. робіт. Розрізняють вентиляцію загальношахтну, при якій повітря, що подається з поверхні, омиває осн. виробки шахти, і вентиляцію місцеву . Засоби інженерного забезпечення В.ш.: вентиляторні установки, вентиляційні споруди шахт, вентиляц. регулятори, вентиляц. трубопроводи, гірн. виробки, які проходять спеціально з метою забезпечення вентиляції, засоби зниження аеродинамічного опору виробок і зменшення непродуктивних витоків повітря. Осн. схеми В.ш.: центральна і флангова, комбінована. При ц е н т р а л ь н і й схемі повітря надходить в шахту і виходить з неї через стовбури в центрі шахтного поля. Схема застосовується при обмежених розмірах шахтного поля за простяганням і відносно невеликій потужності шахти, веденні робіт на глибоких горизонтах; забезпечує швидке введення в дію гол. вентилятора і створення наскрізного струменя при буд-ві шахти; характеризується великою протяжністю шляху руху повітря, наявністю паралельних струменів свіжого і висхідного повітря, їх неодноразовими перетинами і, як наслідок, великими непродуктивними витоками і депресією шахти. Різновид центральної схеми - схема з центрально-віднесеним розташуванням вентиляц. стовбура. При ф л а н г о в і й схемі В.ш. повітря надходить в шахту через стовбур в центрі шахтного поля, виходить через стовбури (шурфи), розташовані на флангах. Схема застосовується на неглибоких шахтах, коли неможливо або недоцільно підтримувати єдиний вентиляц. горизонт; практично виключає зустрічний рух свіжого і вихідного струменів; довжина шляху руху повітря, непродуктивні його витоки (втрати) і депресія шахти менші, ніж при центральній схемі. Однак за цією схемою потрібно не менше трьох вентиляц. стовбурів і звичайно не менше двох вентиляторних установок; в період підготовки шахтного поля В.ш. утруднена. Різновиди флангової схеми: крилева - єдина виробка для вихідного струменя на все крило, групова - виробки для вихідного струменя забезпечують кожну групу дільниць крила, дільнична - виробки для вихідного струменя проходяться на кожній дільниці. Способи В.ш.: всмоктувальний, нагнітальний, комбінований. При всмоктувальному способі вентилятор видаляє повітря з шахти, створюючи в ній розрідження, в результаті чисте повітря через повітро-забезпечуючі виробки всмоктується в шахту. При цьому можливо засмоктування повітря з поверхні через зони обвалення (при наявності тріщин, що досягають поверхні). Спосіб застосовується на вугільних шахтах з підвищеним газовиділенням та на рудних шахтах (до глиб. 1500 м). При нагнітальному способі В.ш. вентилятор нагнітає повітря з поверхні в шахту; застосовується на неглибоких шахтах, при невеликому газовиділенні і аеродинаміч. опорі вентиляц. мережі, аеродинаміч. зв'язку виробок з поверхнею через зони обвалення, фланговій схемі В.ш. При комбінованому способі В.ш. один вентилятор працює на нагнітання, інший - на всмоктування; застосовується при великому аеродинаміч. опорі вентиляц. мережі шахти, розробці к.к. здатних до самозаймання (при аеродинаміч. зв'язку виробок з поверхнею через зони обвалення) і фланговій схемі вентиляції. Для розрахунку необхідних витрат повітря використовують повибійний, загальношахтний і статичний методи.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "вентиляція шахти" в других словарях:

  • вентиляція — вентиляция ventilation, circulation Lüftung, Ventilation регулювання повітрообміну в приміщенні, шахті, кар’єрі тощо. Є вентиляція витяжна і припливна, природна і штучна, місцева і загальнообмінна. Для штучної вентиляції застосовують вентилятори …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вентиляційні плани — вентиляционные планы ventilation plans Wetterplan – сукупність документів, якими визначається рух свіжих і вихідних повітряних струменів шахти (рудника), порядок їх зміни внаслідок аварійної вентиляції (реверсування). Див. аварійний режим… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вентиляційна мережа — вентиляционная сеть ventilation network Wetternetz (в рудниковій вентиляції) сукупність пов язаних між собою гірничих виробок шахти, якими рухається повітря. Місця з єднання трьох або більше виробок називаються вузлами мережі. Виробка, що з єднує …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вентиляційні двері — вентиляционная дверь mine door, weather door, air door, check door, ventilation door *Wettertür двері, призначені для часткового або повного перекриття доступу повітря в деякі виробки шахти …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вентиляційний стовбур шахти — вентиляционный ствол шахты ventilation shaft, air shaft *Ausziehschacht, Wetterschacht шахтний стовбур, призначений в осн. для провітрювання гірн. виробок (як правило, для видачі вихідного струменя повітря). Іноді використовується також для… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • аварійний режим вентиляції (в шахті) — аварийный режим вентиляции в шахте emergency ventilation operation *Notbewetterung, Notbewetterungsbetrieb комплекс заходів щодо вентиляції шахти або окремої гірничої виробки при виникненні аварій (рудникових пожеж, раптових викидів породи, газів …   Гірничий енциклопедичний словник

  • інверсія вентиляційного струменя — зміна напрямку руху вентиляційного струменя шахти …   Гірничий енциклопедичний словник

  • депресійна зйомка (шахти) — депрессионная съемка (шахты) depression survey Depressionsaufnahme, Depressionsmessungen комплекс робіт, що виконуються з метою: встановлення розподілу загальношахтної депресії по виробках, отримання даних про значення фактичних опорів гірничих… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • газова зйомка шахт — газовая съемка шахт gas mining survey Gasaufnahme der Gruben комплекс робіт по встановленню розподілу газу у виробках шахти. Мета Г.з.ш. – встановлення абсолютної газовості (багатогазності) гірничих виробок, нерівномірності газовиділення,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • глибока шахта — глубокая шахта deep mine, deep colliery *tiefe Grube категорія шахт, які ведуть видобуток к.к. на глибинах, де умови розробки за впливом ряду основних природних і гірничотехн. чинників значно відрізняються від умов у шахтах помірних глибин. У Г.ш …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»